Senaste avsnittet från Gudstjänsten

Psalmgudstjänst i adventstid. Med psalmer skrivna av Martin Luther. Präst Nina Palmgren. Körer från Ekhagen och Rogberga-Öggestorp. Från Ekhagskyrkan, Jönköping.
"Så må envar nu vara glad" – psalmgudstjänst tredje advent