Många elever har inte tillgång till skolbibliotek.

Publicerat torsdag 28 augusti 2014 kl 09:38
En elev läser i en skolbok om apor.
Foto: Fredrik Sandberg / TT

En kartläggning som kommunen gjort visar att 26 Göteborgsskolor inte följer den nya lag som säger att alla skolelever ska ha tillgång till ett bibliotek.

Det är folkpartiet som med en motion fått till en kartläggning i Göteborg. Den visar att eleverna inte alls tillgång till något bibliotek i 26 skolor och 23 av dem är kommunala, bara tre är fristående.
Men en hel del friskolor har inte svarat och det kan tyda på att de saknar skolbibliotek.

Nu måste kommunen se till att lagen följs, säger folkpartistiska kommunalrådet Ann-Catrine Fogelgren.

Kommunen kan bara påverka kommunala skolor, men folkpartisten Ann-Catrine Fogelgren tror att friskolor också kommer att skärpa sig. I Linköping fick en fristående skola ett vitesföreläggande av Skolinspektionen.

En poäng med biblioteken är att elevernas läsförståelse kan öka, säger Ann-Catrine Folgelgren.

Utvärderingar visar att bibliotek med utbildade bibliotekarier kan förbättra elevernas resultat med 10-20 procent i standardiserade lästest.
Men enligt kartläggningen saknar vart femte skolbibliotek i Göteborg bemanning och där det finns personal varierar tiden mellan en timme i veckan och 120 timmar.
Nu ska en åtgärdsplan tas fram . Även socialdemokraten Anneli Hulthén vill se en uppryckning.

Skriv ut

Dela