Uddevallarevisorer specialgranskar förvaltning

Publicerat torsdag 18 augusti 2005 kl 13.01

Revisorerna i Uddevalla kommun ska specialgranska Näringslivs-och arbetsmarknadsförvaltningen, NÄRA, som ligger direkt under kommunstyrelsen.

En anledning är att NÄRA slussat pengar från sin budget in i det kommunala bussbolaget.

Revisorerna ska granska NÄRA-förvaltningens agerande också när det gäller turerna kring det kommunala engagemanget i projekten Microbind, säger ordföranden för kommunrevisorerna, Eva Carlsund, till radio Väst.

Också JO ska granska hur kommunalrådet Lennart Björk och förre näringslivschefen Lars Björneld och kommunchefen Per-Olof Hermansson agerat i affären med Uddevalla Omnibuss AB.

JO-anmälaren är den före detta gruppledaren för Kristdemokraterna, Hans Jonasson.