Lågt förtroende för Försäkringskassan

Publicerat måndag 28 juni 2010 kl 11.53

Förtroendet för Försäkrinsgkassan är rekordlågt. I en rapport från SOM-institutet vid Göteborgs universitet som presenteras i morgon har nästan varannan person litet förtroende för Försäkringskassan. Samtidigt är Försäkringskassan en av de samhällsinstitutioner som har lägst förtroende bland medborgarna, ett förtroende som dessutom minskat under tjugohundratalet. Helena Rohdén, statstvetare på enheten för socialmedicin på Göteborgs universitet och Stig Orustfjord, överdirektör på Försäkringskassan medverkar. 17-timmen