Att jobba på Sveriges Radio

1 av 3
2 av 3
3 av 3


På Sveriges Radio arbetar du i ett oberoende företag som värnar om demokratin och det fria ordet. Våra medarbetare ska spegla samhället och publiken – som den ser ut idag och i morgon.

Sveriges Radio arbetar strategiskt för att hitta medarbetare som står för en större mångfald och andra perspektiv. Eftersom vi ska spegla det mångkulturella Sverige vill vi att detta tydligt ska höras i programmen. Varje år rekryteras ett stort antal medarbetare, både visstids- och tillsvidareanställda, inklusive vikarier.

Till höger kan du läsa hur några av våra medarbetare tycker att det är att jobba på företaget. Nedan finns länkar för lediga tjänster, semestervikariat och praktik.

Prenumerera på jobbannonser via RSS


Publicerat tisdag 25 mars 2008 kl 12:25
Skriv ut

Dela