Positivt att jobba med svårt sjuka

Publicerat måndag 6 december 2010 kl 16.14

Det kan vara positivt för vårdpersonal att arbeta med människor i livets slutskede. Att varje dag möta svårt sjuka människor som snart ska dö gav kanadensisk vårdpersonal en djupare förståelse för meningen med livet och gjorde det lättare för dom att acceptera sin egen dödlighet, enligt ny studie.

Det är en kanadensisk forskare som intervjuat sjukvårdspersonal som arbetar med så kallad pallativ vård, alltså vårt i livets slutskede. Bakom studien ligger intervjuer och deltagande betraktelser. Studien publiceras i Canadian Medican Association Journal.

Referens: "Impact of death and dying on the personal lives and practices of palliative and hospice care professionals" i Canadian Medical Association Journal