Penna kan hjälpa dyslektiker

Med dagens allt billigare mikroelektronik blir det möjligt för unga uppfinnare att utan stora resurser ta fram nya produkter. En ny idé till smart penna för talsyntes och röstigenkänning är exempel på det.

Publicerat torsdag 25 augusti 2005 kl 09:09

Pennan tänkt främst för dyslektiker har tagits fram av Johan Strömbom, student vid Chalmers tekniska högskola. Det blir en penna som gör prat av det skrivna, och som gör om ditt prat till text, förklarar Johan Strömbom.

- Man kan läsa in text från ett papper, som sen hörs i ett headset, och så kan man tala in en text i headsetet och få den utskriven, säger Johan Strömbom.

Han inspirerades till pennan av sin mamma som är lärare för dyslektiker. Pennan är nominerad till ett uppfinnarpris på Tekniska mässan i oktober.

Dela