Lotta Rosenström får Det Lätta Priset

Publicerat tisdag 4 december 2012 kl 12.23
Hör pristagaren Lotta Rosenström
(2:04 min)
Lotta Rosenström får Det Lätta Priset nu i år.

Lotta Rosenström var med och startade något som kallas läsombud.
Ett läsombud är ofta en person som jobbar med att ta hand om
personer som har ett funktionshinder eller är gamla och glömska.
Läsombudet ska hjälpa dem att hitta lättlästa böcker på bibioteket
och personen läser också högt för de gamla och funktionshindrade.

Den här typen av hjälp har nu funnits i 20 år
och nästan 6000 personer är läsombud.

Som belöning för det får Lotta Rosenström Det Lätta Priset år 2012.
Hon får också 25 000 kronor från organisationen Centrum för lättläst.