Finland tveksamt till avlyssningslag

FRA:s anläggning på Lovön utanför Stockholm. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix.
FRA:s anläggning på Lovön utanför Stockholm.

Finland har reagerat på att Sverige tänker ge Försvarets radioanstalt ökade befogenheter att avlyssna dator- och teletrafik, som går över landets gränser. En stor del av teletrafiken ut från Finland går via Sverige, och finska myndigheter undersöker nu om det här äventyrar krav på att telefonsamtal ska vara avlyssningssäkra.

Publicerat onsdag 7 mars 2007 kl 16:06

– Finlands lag fordrar att kommunikation är konfidentiell. Och det är kommunikationsverkets plikt att övervaka att alla uppfyller sina plikter, säger Harri Pursiainen, kanslichef på kommunikationsdepartementet i Helsingfors.

Kommunikation i Finland får ej avlyssnas
I Finland har alltså teleoperatörerna krav från lagen, att se till att de teletjänster de erbjuder, inte ska vara avlyssnade.

Men frågan är hur det går med det kravet, när den svenska regeringen vill ge Försvarets radioanstalt, FRA, ökade befogenheter att avlyssna teletrafiken. Det eftersom en stor del av samtalen från Finland ut i världen kopplas via ledningar i Sverige. 

Och just samtal utifrån är något som FRA ska få avlyssna, enligt det omstridda lagförslag som regeringen kommer att lämna till riksdagen på torsdagen.

I nästa vecka ska operatörerna i Finland svara Kommunikationsverket, som är den finländska motsvarigheten till Post- och Telestyrelsen, hur kravet på att samtalen ska vara konfidentiella kan upprätthållas.

Oro bland teleoperatörer
Teleoperatörerna å sin sida oroas av att kunderna i framtiden kan välja bort företag, som kopplar sin trafik via Sverige.

Det kan tvinga företagen utforma sina nät så att man kan erbjuda telekommunikation, som inte kopplas via Sverige, och frågan är vem som ska stå för de ökade kostnaderna.

– Om det skulle vara ett problem för en kund att inhemsk trafik passerar en svensk gräns, då kommer ju ett kundkrav på oss att vi måste se över på vilket sätt vi designar våra tjänster, säger Håkan Kvarnström, koncernsäkerhetschef på Telia Sonera.

– Det kan ju också på sikt driva kostnader, och vi är ju väldigt måna om att kostnader för den här typen av förslag på något sätt måste tas av regeringar eller myndigheter, och inte av de trådägare och operatörer som är ålagda att implementera det här lagförslaget, säger Håkan Kvarnström.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se

Dela