Fattiga länder drabbas värst

Världens rika länder måste ta sitt ansvar och bidra till klimatanpassning i fattiga länder, säger FN:s utvecklingsprogram.

Publicerat tisdag 27 november 2007 kl 16:33

FN:s utvecklingsprogram koncentrerar sig i sin årliga rapport på hur klimatförändringarna väntas påverka olika delar av världen.

Var 19 person påverkas
Man räknar med att naturkatastrofer i form av över-svämningar, cykloner och torka kommer att påverka var nittonde person i utvecklingsländerna, men bara en på 1 500 i den rika världen. Olav Kjörven är chef vid UNDP:s policyavdelning i New York.

– När man är fattig har man mindre möjlighet att skydda sig mot katastrofer. Man lever redan på marginalen och fattiga människor lever ofta i de mest sårbara zonerna, säger han.

Naturkatastrofer har förekommit tidigare, men under senare år kan man konstatera att översvämningar och stormar har blivit alltmer frekventa och mer intensiva. Det sätts i samband med den höjda medeltemperaturen på jorden.

Alltför lite pengar har satsats
FN har länge planerat för en klimatanpassningsfond, men bara en ynka rännil har flutit in till den fonden, säger Olav Kjörven.

– Det är en katastrof i sig själv att så lite pengar går till detta i internationellt bistånd. Vi har beräknat att det behövs miljardbelopp de närmaste åren för att hantera detta.

USA och Kanada släpper ut 200 gånger mer växthusgaser per person än Etiopien.

Anpassning
Vid det kommande klimatmötet på Bali kommer man att diskutera anpassningsfonden, att få industriländerna att betala av på sin klimatskuld.

För även om man skulle lyckas minska utsläppen handlar det om anpassning. I Vietnam förbereder man sig nu på ett enkelt sätt för framtida katastrofer.

– Det man nu gör i Mekongdeltat det är att man har simkurser och delar ut räddningsvästar, säger Olav Kjörven.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se

Dela