Du måste aktivera javascript för att sverigesradio.se ska fungera korrekt och för att kunna lyssna på ljud. Har du problem med vår sajt så finns hjälp på http://kundo.se/org/sverigesradio/

"En skola kan aldrig stänga av en grundskoleelev"

Publicerat onsdag 16 februari 2011 kl 03.00
Ann-Marie Begler, generaldirektör Skolinspektionen.

Hundratals svenska barn får eller kan inte gå i skolan. Men vad har barnen egentligen för rättigheter? Vems är ansvaret? Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen har svarat på frågor.

moderator:Välkomna till chatten med Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler. Chatten pågår till klockan 14.00, ställ din fråga här!
Nette:I vår skola som är en 1-9 skola har ingen lärare behörighet för åk 8 och 9. Rektorn säger att det är en ekonomisk fråga. Hur kan jag göra som förälder för att sätta press.
Ann-Marie Begler:Hej, ekonomin tar aldrig över lagen. På en fristående skola kontakta styrelsen. För en kommunal skola kontakta skolchefen.
Hanna:Min son som har ADHD stängde skolan av i 3 veckor, för att andra föräldrar klagat. Kan dom göra så?
Ann-Marie Begler:Nej, en skola kan aldrig stänga av en grundskoleelev. Samtidigt har skolan också en skyldighet att se till att alla elever kan få en fungerande undervisning i en trygg miljö.
Mamma:Vad ska man som förälder till ett barn med NPF göra när skolans svar endast är " vi har inga möjligheter, vi har inga resurser"? Allt är en kamp och många lärare har ingen kunskap om NPF eller mobbing har vi fått lära oss den hårda vägen..Vi har fått se sidor av skolväsendet som vi inte trodde kunde få existera! Min besvikelse på skolan är enorm och de har orsakat mycket skada när det gäller mitt barn. Lärare ska INTE skuldbelägga elever. (fotnot från moderator: NPF är en förkortning för neuropsykiatriska funktionshinder.)
Ann-Marie Begler:Jag håller med dig om att lärare inte ska skuldbelägga elever. Alla elever har rätt till en god utbildning i en trygg miljö. Vänd dig till rektor, skolchef eller ansvarig nämnd. Om du inte når framgång där kan du också anmäla till Skolinspektionen. Läs mer på www.skolinspektionen.se
lhac:Hur ska man som lärare handla, om varken skolledning, skolchef eller Barn - och utbildningsnämnden ignorerar problemet? Detta var vad som hände på den skola jag arbetade på åren innan min pensionering. 9 timmmar/ vecka hade vårt lärarlag som speciallärarresurs. Problemen var många och av olika typ. Mina kollegor kom till mig ( speciallärare) och ville ha hjälp. Eftersom vi kollade upp eleverna varje år, så visste jag vilka stora problem det fanns. Vi bestämde oss för att göra en inventering av dessa. Vi skickade skrivelsen till Rektor (inget svar) Skolchef ( som ringde upp mig och sade att jag fick väl prata med rektorn...) BUN ( som svarade efter sommarlovet) Men i en lokaltidning kunde man läsa att "lärarna på X-skolan hade dåligt tålamod".... Detta är 6 år sedan. Jag slutade hösten 2004. Politikernas ansvar???
Ann-Marie Begler:Ytterst har politikerna i kommunen ansvar för både verksamhet och resursfördelning.
Väl utbildad:Har anställda på skolinspektionen, kanske du själv, övervägt att inkognito vikariera på skolor? Jag tror det kunde ge er en ännu bättre inblick i verksamheten och verkligheten för såväl personal som elever. Skolan förändras ju ständigt.
Ann-Marie Begler:De allra flesta som arbetar på Skolinspektionen har tidigare varit aktiva lärare, rektorer eller skolchefer. Jag har på så sätt många goda rådgivare som har hög kunskap om hur det ser ut i verkligheten.
Anna-Karin:Hur fort kan ni agera mot en skola som inte följer lagen? Skulle du vilja att det gick fortare? Om ja: Vad skulle behövas för att det gick fortare? Tar skolorna er på allvar? Vad gör ni om ni känner att de inte tar er på allvar? Hur långt tid tar det för er att se om de tar sitt ansvar?
Ann-Marie Begler:Skolinspektionen lägger mycket resurser på de anmälningar som kommer in och vi agerar så fort vi kan, för att kommuner och skolor ska göra vad de kan för att eleven ska få en bra skolgång. Jag är medveten om att det är viktigt att det blir en snabb och rättsäker handläggning. Bakom varje anmälan finns en elev.
Paula:Hej! Jag arbetar inom skolan och undrar hur vi skall kunna möta alla elevers behov samtidigt som vi inte får/bör ha särskilda undervisningsgrupper? En skola för alla kanske inte skall betyda att alla gör allt på samma sätt och i samma rum. Vad anser du?
Ann-Marie Begler:Det är inte så att det är förbjudet med särskilda undervisningsgrupper. Det kan vara nödvändigt i vissa fall för att en elev ska få rätt stöd. Däremot ska en sådan lösning hela tiden omprövas. Målet är att eleven ska gå tillbaka till ordinarie undervisning.
Olof:Vår son som nu är 14 har varit hemma i 3 år efter att ha blivit misshandlad av 4 jämnåriga elever - vi blir bollade runt till BUP, Skolan, Socialen, m.fl. och under tiden får han knappt någon undervisning - skolan blev fälld av Skolinspektionen men det hjälper ju ej vår son - vad göra - just nu finns det ingen plan......
Ann-Marie Begler:Lagen säger att det ska vara nolltolerans mot kränkningar i skolan. Om er situation fortfarande inte har förändrats tycker jag att ni ska kontakta Skolinspektionen igen.
Robert Bergner:I analysen av PISA-rapporten betonas det fria skolvalet och den efterföljande segregeringen inom skolan som ett problem. En stor del av skolforskningen lutar sig på Vygotskijs tankar om det sociala samspelet mellan elever ("starka" som "svaga")för ett optimalt lärande. Sverige går åt helt motsatt håll. Finns det någon fundering på hur man ska hindra den skenande utveklingen med A- B och C-skolor?
Ann-Marie Begler:Skolinspektionen är en tillsynsmyndighet. Huruvida det ska finnas kommunala eller fristående skolor är en fråga för politikerna. Vårt mål är att undervisningen ska vara likvärdig för alla elever oavsett vilken skola de går i.
Ina:Min son är nio år och har diagnoserna ADHD, Asperger och Trotssyndrom. Han går i skolan om dagarna, men han lämnas ensam kvar i klassrummet när de andra går upp till lunch. Min son vill inte gå med till matsalen. Ingen vuxen är med honom under tiden. Många gånger har han då gått hem utan att någon vet om det. Får det vara så? När man frågar personalen då skyller de på personalbrist.
Ann-Marie Begler:Din son har naturligtvis rätt till en trygg skolmiljö, precis som alla andra elever. Skolan har en skyldighet att ta reda på vad just ditt barn behöver i form av hjälp och stöd. Personalbrist kan aldrig vara ett skäl. Skolan har dessutom en skyldighet att garantera elevernas trygghet och säkerhet när de är i skolan. Vänd dig till rektorn eller skolchefen i din kommun. Är det en fristående skola, vänd dig till styrelsen.
Helena:Vi vet inte om vi vågar anmäla skolan som vår son går i till skolinspektionen! Sedan han började på skolan har de gång på gång misslyckats i sina insatser med resultatet att vår son idag, 1 1/2 år senare fortsatt är mobbad. Vi har för ca 1 år sedan kontakt med BUP då sonen inte vill leva längre. Skolan får idag inte agera mot vår son utan BUP’s medgivande, då de hela tiden förvärrat situationen för honom med sina "ideér". Sätter vi vår son och oss själva i en än värre situation om vi anmäler? Vad händer vid en anmälan?
Ann-Marie Begler:Det är mycket tydligt i lagen att man inte kan straffas om man anmäler till Skolinspektionen. Det är samtidigt viktigt med ett gott samarbete med skolan och rektorn. Det är trots allt i skolan som problemen kan lösas bäst. Om du ändå inte når fram den vägen, är du välkommen att anmäla till Skolinspektionen. Läs mer om hur du anmäler på webben www.skolinspektionen.se
Malin:Varför händer inget när Skolinspektionen konstaterar och kritiserar skolan för att eleven har inte fått det stöd han/hon behöver? Min son fick inte den hjälp han hade behövt men resultatet av en lång kommunikation med och anmälan till Skolinspektionen resulterade i ingenting. Bara ett kontaterande att stödet hade uteblivit. Ingen uppföljning öht. Flathet upplevde jag att vi möttes av. Vår son (och även fler elever) blev dessutom behandlade på ett kränkande sätt av rektorn, vilket intygades av andra vuxna och lärare. Det nonchalerades helt, då Skolinspektionen valde att tro på rektorn helt och hållet. Det är en skam att skolor får fortsätta och bedriva sin verksamhet för "utvalda" elever utan att Skolinspektionen kräver att de ger ALLA elever den hjälp de behöver. Det är flera elever på den skolan som känt sig "tvungna" att byta skola, efter påtryckningar från rektorn, då han säger att "vi kan inte ha såna här elever på vår skola" (!) Hör till saken att rektorns barn går i skolan som de har startat (detta är en friskola) och är arbetsgivare till lärarna som ska betygsätta deras egna barn. Det har och är en stor omsättning på lärare där. Undrar varför....? Den aktuella friskolan må vara bra för vissa elever som inte har några som helst behov av särkilt stöd men så fort det uppstår något sånt behov så är inte eleven längre välkommen där. Om de inte slutar självmant blir de behandlade på ett kränkande sätt som är under all kritik. Det diskuteras mycket om mobbning men vem tar eleverna i försvar när de blir utsatta för mobbning och kränkande behandling av vuxna i skolan? I vårt fall och även andra fall på denna skola hände ingenting. Hur kan det komma sig? Är inte Skolinspektionen till för att hjälpa elever?
Ann-Marie Begler:Det är synnerligen allvarligt om skolan inte bättrar sig efter Skolinspektionens kritik. Varje skola vi kritiserar följer vi upp för att se att de har åtgärdat sina brister. Om situationen ändå inte har förändrats, kan du självfallet anmäla till Skolinspektionen igen.
Per:Kan rektorn förbjuda lärare att besöka ett barn som sitter hemma och ge uppgifter och hålla kontakten mellan barnet/skolan?
Ann-Marie Begler:Rektor har ett ansvar för att barnet kommer tillbaka till skolan och får sin rätt till undervisning tillgodosedd. I speciella fall, till exempel vid allvarlig sjukdom, måste huvudmannen erbjuda särskild undervisning. Till exempel i hemmet.
moderator:Det kommer väldigt många frågor till Ann-Marie Begler. Hon gör sitt bästa för att försöka hinna svara på så många av frågorna som möjligt. Chatten pågår till klockan två, fortsätt gärna ställa era frågor!
Susanna:Hej, vi har en elev i klassen som stör och är väldigt våldsam med psykiska problem. Alla andra i klassen är rädda och tycker inte om att gå till skolan bara för den här eleven. Vi har pratat med rektorn men han vill inte agera. Vad kan man göra åt detta/denna elev som egentligen skulle behöva gå i särskild skola/klass. Tacksam för svar, vill inte att mitt barn ska behöva byta skola. Vi är oroliga att det ska hända något allvarligt snart och vi vill inte vara oroliga för det varje dag.
Ann-Marie Begler:Skolan är skyldig att se till att den här eleven får rätt stöd så att alla elever i klassen får en trygg miljö. Det stödet kan ges i olika former, både i och utanför klassrummet.
Göran:Kan Skolinspektionen kritisera föräldrar för att de håller barnen hemma från skolan? Jag menar alla fall har ju inte samma bakgrund som Anton Viding.
Ann-Marie Begler:Också föräldrar har en skyldighet att se till att deras barn fullföljer sin skolplikt. Föräldrar som inte klarar av det bör få hjälp och stöd från socialtjänsten.
Sandra:kan man anställa vem som helst som elevassistent då barnet har diagnosen adhd? Måste man inte ha nån utbildning?
Ann-Marie Begler:Självklart måste skolan säkerställa att elevassistenten har rätt kompetens. Själva undervisningen kan inte överlåtas på en assistent, det är lärarnas ansvar. Skolans skyldighet handlar om att ge rätt stöd till de barn som behöver det. Finns inte rätt kompetens på skolan, måste man ta in det utifrån.
Kajsa:Jag undrar varför kommunerna inte agerar mer kraftfullt med tanke på att de föräldrar som själva väljer att hemundervisa jagas och tvingas till vite om deras barn inte infinner sig i skolan? Vite är ett medel att ta till när barn inte uppfyller sin skolplikt, de barn som hemundervisas deltar i undervisning men föräldrarna tvingas ändå till viten. Dessa barn som nu är aktuella får inte undervisning, deras föräldrar agerar inte enligt lagen - som kräver att de i princip tvingar sina barn till skolan - ändå agerar man inte med tvångsåtgärder? Jag har svårt för att förstå varför alla dessa barn tas så lättsamt på medan barn som hela tiden får undervisning, där kunskaperna regelbundet testas av kommunerna, bötfälls? Vad är skillnaden och hur kan denna skillnad i behandling vara acceptabel?
Ann-Marie Begler:Frågan om hemundervisning är väldigt strikt reglerat i lagen och bedöms av kommunen. Det är i undantagsfall som undervisning kan ske i hemmet. Utgångspunkten är att alla barn ska få undervisning på plats i skolan. Oavsett föräldrarnas synsätt. Så ser lagstiftningen ut.
Agera:Hej Ann-Marie, vem har ansvaret gällande att barn på hvb-hem inte alltid får gå i en skola som ger dem den utbildning dom har rätt till. Som i er undersökning visar, bara 3% av hemmen gav en godkänd undervisning. Är det kommunerna, staten. Vem ska ställas till svars för detta? Har det gjorts en JO-anmälan? /Tack för ert fina jobb med UNDERVISNING VID HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE, HVB /Agera ideell förening
Ann-Marie Begler:Hej, det är den kommunen där barnet är folkbokfört som har ansvar för att se till att undervisningen fungerar för eleven. Även om kommunen har överlåtit undervisningen till ett HVB, är fortfarande kommunen ansvarig. För din information släpper Skolinspektionen en ny rapport om skolsituationen för elever vid HVB i vår.
Petronella:Vad gör man åt en skola som gång på gång inte tillhandahåller undervisning till elever i behov av särskilt stöd? Lärare, Rektor, skolchef, skolhälsa, specialpedagoger och även politiker får detta påtalat gång på gång. Det märkliga var att inget av detta framkom när Ni gjorde inspektion där i höstas. Det är synd att det skall behövas göra en anmälan till skolinspektionen utifrån varje elev som far illa. Detta orkar sällan föräldrarna att göra och då kommer det inte upp på bordet. Men sen ser man alltför ofta att anmälningarna inte leder någon vart, så då finns det inte skäl till att anmäla heller. En negativ cirkel som inte går att ta sig ur.
Ann-Marie Begler:Prata med skolchefen i din kommun. Är det en fristående skola, kontakta styrelsen för skolan.
Johanna:Kan du förklara skillnaden mellan ett åtgärdsprogram och en individuell utvecklingsplan (IUP)?
Ann-Marie Begler:IUP ska alla elever ha och är en viktig information till elever och föräldrar om skolsituationen och elevens kunskapsutveckling. Ett åtgärdsprogram är till för de elever som behöver särskilt stöd.
Maria Mörk:Hur går era utredningar till? Åker man ut till skolan och tittar? I en del fall hänvisar man till att skolan har en annan version än anmälande förälder/barn, och kan därför inte ta upp fallet. Borde man då inte besöka skolan i fråga för att på plats förvissa sej om hur det ligger till? Och undersöker man nån gång hur läget ligger till för övriga elever/barn i behov av särskilt stöd på skola därifrån ett ärende kommit in. Svara oxå gärna på er facebooksida. Mvh Maria Mörk
Ann-Marie Begler:Det beror på vad anmälan handlar om. Vi besöker ibland skolan och ibland tar vi en telefonkontakt. Det händer också att vi ordnat ett personligt möte. Det kan även handla om skriftlig kommunikation. Det är viktigt att alla parter får komma till tals. Vi tittar också på hela skolans verksamhet regelbundet. Håll utkik efter svar på Facebook, det kommer inom kort.
moderator:Det fortsätter att komma många frågor. En del av er berättar också om goda erfarenheter och tips, ni får också väldigt gärna delta i diskussionen i kommentarsfältet här: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4351793
en engagerad ma:Vad skall skol/elevpengen räcka till? Och varför är skol/elevpengen lika för alla barn? Bör inte skol/elevpengens storlek variera beroende på elevens behov? Kanske skulle resurserna på skolorna kunna öka om skolpengen ökar.
Ann-Marie Begler:Det är upp till varje kommun att bestämma hur skolpengen ska fördelas. Oavsett hur man lägger upp sin resursfördelning ska barn med behov av särskilt stöd tillförsäkras det stöd de har rätt till.
Per:Kan man kräva skadestånd av skolan/komunen om det visar sig att man inte kunnat tillgodose en aceptabel nivå på undervisningen och barnet inte får betyg osv. Med ex vis stöd från anmälan till skolverket?
Ann-Marie Begler:Enligt lagstiftningen finns det inget skadestånd för elever i den situationen. Skadestånd gäller för elever som utsatts för kränkningar i skolan och där skolan brustit i sitt ansvar.
Per:Skolorna får ju bara ett påpekande, sen händer ju inget mer? Jag anser det behövs ett omfattande projektarbete i varje kommun för att komma till rätta med detta, satsas inget på detta problem kommer inget att hända!
Ann-Marie Begler:Hej, jag tycker du har rätt. Kommuner har i många fall ett stort arbete framför sig.
Susanne:En elev med en neuropsykiatrisk diagnos har oftast svårt att klara av en vanlig undervisning i den ordinarie formen av skolklass, de behöver en mindre grupp för att orka med skolan. Om ni inte har kunskap om NPF är det inte konstigt att problemen ökar. De med autismkunskap VET att kravet på integrering i vanlig klass skapar ökade svårigheter -innan ni tar okunniga beslut borde ni läsa på om kriterierna och vilka svårigheter som är i dem gällande social interaktion
Ann-Marie Begler:Undervisningen ska vara utformad på ett sätt så att den tillgodoser alla elevers behov. Ibland behövs särskilda undervisningsgrupper, men en sådan lösning måste ständigt omprövas utifrån barnets bästa.
Mormor Maria:Mitt barnbarn har just fått diagnosen ADHD, han går i årskurs 2. Jag upplever det som om skolan inte gör tillräckligt (de vill skyffla över problemet till någon annan skola. Problemet är ju att det inte finns lediga platser till dessa skolor för barn med speciella behov. All pedagogisk undervisning har just nu lagts ned. Skolan säger att de har slut på pedagogiskt lärarledda lektioner och resurser, att de inte kan hjälpa mitt barnbarn. Jag upplever det som det hela är en pengafråga efter vårt senaste möte. Hur skall vi agera för att ställa större krav på skolan så att mitt barnbarn får rätt hjälp. Vart vänder man sig?
Ann-Marie Begler:Ditt barnbarn har som alla andra rätt till en god undervisning i en trygg miljö. Om du inte tycker att rektorn gör tillräckligt kan du kontakta skolchefen i kommunen eller friskolans styrelse. Det är där man har bästa möjlighet att lösa situationen. Blir det ändå inte bättre, är du välkommen att göra en anmälan till Skolinspektionen. www.skolinspektionen.se
Carina:Hur länge kan kommunen vägra att betala för en anpassad skola i en annan kommun om det är vad som behövs för att skolplikten ska kunna uppfyllas? Vad har vi som förälder för möjlighet att påverka? Vi har provat kommunens anpassade verksamhet och den inte fungerar p g a miljö, dålig planering, barnet klarar inte av att komma till skolan. Den undervisning som erbjuds nu är s k distansundervisning i form av att uppgifter skickas hem. Extra viktigt då barnet går i nian.
Ann-Marie Begler:Om du har haft kontakt med kommunen och ändå inte fått ordning på situationen är du välkommen att göra en anmälan till Skolinspektionen.
Christer Ottoss:Finns det någon utvärdering gjord avseende hur det fria skolvalet och fria etableringsrätten har påverkat kvaliten i den svenska skolan?
Ann-Marie Begler:Skolverket har analyserat den frågan. Läs mer på www.skolverket.se
moderator:Nu återstår åtta minuter av chatten med Ann-Marie Begler. Alla frågor kommer inte hinna besvaras den här gången, men redaktionen läser alla frågor och kommer att fortsätta bevaka ämnet. Hoppas att du hinner få svar på just din fråga!
Anna Nilsson:Hej! Jag har en son på 8,5 år, som fick sin ADHD-diagnos för tre år sedan (grav sådan, och nu misstänks även autistiska inslag). Jag har hela tiden varit öppen med detta till skolan, just för att sonen ska få bästa möjliga hjälp och stöd att klara av sin skolgång. Men trots upprepade samtal och möten, så har han än idag inte fått någon personlig assistent. Han tycker att flera ämnen är mycket besvärliga och behöver då peppas och styras av en vuxen. Men eftersom vi inte får gehör ifrån skola och kommun, leder sonens situation allt för ofta till att han blir hemma från skolan och absolut inte vill gå dit... Nog måste väl alla våra barn och ungdomar med osynliga handikapp (NPF) ha samma rätt till stöd och hjälp i skolan, som t ex ett hörselskadat barn?! Jag är mycket oroad över situationen - jag menar, om min son redan i 2:a klass har sådana bekymmer, hur ska det då se ut om några år??! Mvh, Anna.
Ann-Marie Begler:Skolans skyldighet är att bedöma vilken form av hjälp och stöd din son behöver. Om det ändå inte fungerar för din son ska du vända dig till skolchefen i din kommun eller styrelsen för den fristående skolan. Oavsett vilken funktionsnedsättning en elev har, ska den få sina behov av stöd tillgodosedda. Om du inte når framgång, kan du vända dig till Skolinspektionen för att göra en anmälan.
Kalle:Vad kan (och ska)skolan göra vid långvarig frånvaro/skolk (högstadiet)och föräldrarna gör allt som står i deras makt?
Ann-Marie Begler:Först måste skolan ta reda på vad som är orsaken till frånvaron. Det finns många olika sätt att motivera ett barn till att gå till skolan. Jag har sett många goda exempel på skolor som lyckas väl i den här frågan.
kipe:Vad ska jag säga till skolan imorgon? De har kallat mig till ett möte för att informera hur de 'kan ha ryggen fri' angående min sons frånvaro denna termin. Jag gick till skolsköterskan eftersom skolkurator inte finns och mentorn för 1 år sedan och berättade att min son inte ville gå till skolan. Vi har ältat hans förflutna. Han hade strålande omdöme i klass 3, sedan började han i denna skola. Jag har förutom närmaste bekanta, blandat in Skol&Familjeteamet+ BUP och haft mängder med skolmöten. De svarar med att de inte har några resurser utan sätter krav på sonen att han ska närvara, då får han hjälp. Han 'drunknar' i alla andra barn. Och de har skrivit åtgärdsplaner i något ämne. För min son är det bara ett papper som han inte ser konsekvensen av. Hela sommarlovet undrade min son hur lång tid det var kvar innan skolan skulle börja igen. Han har hankat sig fram med närvaron ända tills för 3 veckor sedan då droppen fick bägaren att rinna över. Han går i 9:an så denna termin är viktig på många sätt. Vi har inte så mycket tid att spela på. Han har fått extremt dåligt självförtroende pga detta och det stjälper omkull all hans framtidstro för tillfället. Vad ska jag säga till skolan? Tack på förhand för tips!
Ann-Marie Begler:Det är väldigt viktigt att du och skolan samarbetar för ditt barns bästa. Det är ni gemensamt som på bästa sätt kan bidra till att lösa din sons problem.
Camilla:Min son får undervisning hemma efter att ha fått IG i betyg. Skolan gör ingenting åt saken, och tyvärr är vi föräldrar dåligt stöd när det gäller det här ämnet. Men visst är det väl konstigt att vi ska betala privat för undervisningen?
Ann-Marie Begler:När elever inte uppnår godkänt har skolan en skyldighet att ge det stöd som behövs för att uppnå målen. Detta ska skolan tillhandahålla och det är inget som föräldrar ska betala för. Så ser lagen ut.
moderator:Tack för alla frågor! Och tack Ann-Marie Begler för alla svar! Chattiden är slut, men om du vill berätta vad du varit med om för andra så hör gärna av dig i kommentarsfältet här

. Du får också gärna mejla redaktionen på ekot@sr.se

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Har du frågor eller förslag gällande våra webbtjänster?

Kontakta gärna Sveriges Radios supportforum där vi besvarar dina frågor vardagar kl. 9-17.

Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min Lista".