Försämrad livskvalitet efter prostataoperation

Publicerat fredag 26 augusti 2011 kl 17.05
Förlust av sexuell förmåga orsakade stort lidande
(1:37 min)
Klicka för grafik - här sitter prostatan

Livskvaliteten sjunker hos män med prostatacancer, speciellt efter operation, på grund av oro, stress och försämrad sexuell förmåga, visar ny studie.

I en ny nordisk studie, som publiceras i facktidskriften Lancet Oncology, framkommer att biverkningar av en operation för prostatacancer orsakar försämrad livskvalitet för patienterna.

– En försämrad sexualitet var också någonting som man sörjde även om man i medel var 77 år gammal och många av de här männen hade blivit impotenta i samband med operation så de kunde ha varit impotenta i upp till 17 år och ändå sörjer man detta, säger Kirurgen Eva Andersson vid Akademiska sjukhusets urologiska klinik i Uppsala som har genomfört studien.

Att impotens och urinläckage är vanliga biverkningar av en prostatacanceroperation är känt sedan länge.

Men att förlusten av sexuell förmåga var något som orsakade stort lidande och försämrad livskvalitet var ett av de viktigaste resultaten i studien.

Den nordiska studien omfattar drygt 400 män med prostatacancer vid 13 sjukhus i Sverige och Finland.

Efter att ha följts i 12 år efter operationen besvärades mer än 80 procent av de opererade männen av impotens.

Även de som inte genomgår kirurgi får försämrad sexualförmåga och lider av det, men inte i samma utsträckning som de som genomgått kirurgi.

Utan kirurgi är påverkan mindre och tar längre tid men tumören kan växa och en hormonbehandling kan påverka den sexuella förmågan

De flesta män med prostatacancer dör så småningom av någon annan orsak än sin cancersjukdom.

Den nordiska studien har dock redan visat att männen som opererades haft något bättre överlevnadschanser än männen som bara följts med kontroller.

Men det psykiska lidandet hos dem som genomgått en operation kan vara stort.

– Det som också var viktigt var att sexualiteten var en del av deras manlighet. Då spelar det roll när det försvinner. Vi kanske inte riktigt förstått hur viktigt det är även långt upp i åldern, sexualiteten, säger kirurgen Eva Andersson

Mer om …