Sveriges muslimska råd i krismöte

Paraplyorganisationen Sveriges muslimska råd satt på fredagseftermiddagen i krismöte för att diskutera det krav på särskild lagstiftning för muslimer som framförts av Mahmoud Aldebe, ordförande för Sveriges muslimska förbund.

Publicerat fredag 28 april 2006 kl 17:10

– Flera av frågorna är viktiga frågor som vi har drivit, och driver. Men i det stora hela så blir det en kravlista som till själva sättet, alltså metodiken, blir fel, medan några av frågorna, bland annat särlagstiftningen, inte har varit uppe på dagordningen. Vi har inte diskuterat det. Då blir det svårt att ta avstånd från det. Det vi kan ta avstånd ifrån är sättet på vilket han gått ut och sagt sig vara talesperson för alla muslimer. Det är han inte, säger Mehmet Kaplan, muslimska rådets talesman.

Mahmoud Aldebe har redan vid ett tillfälle tidigare i år agerat på egen hand och uttryckt åsikter som inte står i linje med muslimska rådets. Den gången uppmande han till bojkott av svenska varor om Sverigedemokraterna publicerade de uppmärksammade karikatyrerna av profeten Muhammed.

Krävde ny lag
I ett brev som han har skickat till alla riksdagspartier kräver han att bland annat att riksdagen ska stifta en lag som ger svenska muslimer rätt att vara lediga under muslimska högtider, under fredagsbönen och att muslimska barn ska få undervisning i islam i den kommunala skolan.

Alla riksdagpartier avvisar kraven på en särlagstiftning för muslimer och folkpartiet har i ett brev till Riksrevisionen begärt att revisionen ska se över det stöd som betalas ut till Sveriges muslimska förbund, den organisation som Mahmous Aldebe är ordförande för.

Uppfyller inte kraven
Folkpartiet menar att förbundet inte uppfyller de krav på upprätthållande och stärkande av de grundläggande värderingarna som man måste för att få stödet.

Men Mahmoud Aldebe menar att han har feltolktas och att han bara vill lyfta en debatt.

– Jag kräver inte parallella lagar, jag kräver inte särlagstiftning för muslimer. Jag vill anpassa våra lagar så att den muslimska minoriteten känner sig trygg i samhället, säger Mahmoud Aldebe, ordförande Sveriges muslimska förbund.

Åsa Sandler
asa.sandler@sr.se

Dela