Fler kvinnor på förtroendeposter i Jägareförbundet

Publicerat måndag 14 oktober 2013 kl 06.05
Två av tio ledamöter i Jägareförbundet är kvinnor. Foto: Fredrik Sandberg/TT
1 av 2
Två av tio ledamöter i Jägareförbundet är kvinnor. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Berit Bodin är en av Gävleborgs kvinnliga jaktordförande
2 av 2
Berit Bodin är en av Gävleborgs kvinnliga jaktordförande

I dag drar den allmänna älgjakten igång i hela länet och 12 200 jägare ger sig ut i skogarna runt om i Gävleborg för att fälla 6 500 älgar. Antalet kvinnliga jägare fortsätter att öka, och kvinnorna har också intagit fler förtroendeposter inom Svenska Jägareförbundet.

Två av tio ledamöter i Jägareförbundets styrelse är kvinnor. Det kan låta lite, men är ändå betydligt fler än andelen kvinnliga jägare totalt. Fortfarande är bara sex procent av alla aktiva jägare kvinnor och något fler, åtta procent, är medlemmar i Jägareförbundet.

– När kvinnliga jägare ökar generellt måste det också speglas i vår styrelse, säger jaktvårdskonsulenten Anja Kjellsson arbetar med jämställdhetsfrågor inom förbundet.

Men siffran ökat stadigt och var femte person som tar jägarexamen är kvinna. Det är de man hoppas kunna fånga upp när man arbetar aktivt med jämställdhet inom förbundet.

– Nöjd kan man vara när man närmar sig 40 procent kvinnor men det är en bit kvar. Men så länge vi ökar stadigt och har planer på hur vi ska jobba med de här frågorna känner jag mig nöjd, säger Kjellsson.

Även i Gävleborg är det en högre andel kvinnor på förtroendeposter än ute i skogarna. Två kvinnor sitter i länsföreningens styrelse och två av jaktvårdskretsarna har kvinnliga ordföranden.

En av dem är Berit Bodin från Vallsta som är ordförande i Bollnäs jaktvårdskrets. Hon har jagat sedan barnsben och märker stor skillnad både i jaktlaget och när det kommer till bestämmandemakten inom svensk jakt.

– Jag tror att det är viktigt att det finns kvinnor på olika förtroendeposter inom jakten för att få en acceptans. Jag träffar ibland män som önskar att det hade varit någon kvinna i deras jaktlag för att kanske få en lite mildare jargong, säger hon.