Sändes måndag 24 oktober 2011 kl 12.10

Den romerska ryttarmasken från Gotland

Ett unikt fynd av en nära 2000 år gammal romersk ryttarmask har gjorts på Gotland. Det är första gången man hittar en mask av det här slaget i Skandinavien och totalt har bara ett 80-tal fynd av ryttarmasker...
Romersk ryttarmask funnen i socken Hellvi på nordöstra Gotland. Foto: Per Widerström/Gotlands museum.
1 av 4
Romersk ryttarmask funnen i socken Hellvi på nordöstra Gotland. Foto: Per Widerström/Gotlands museum.
Husgrunden där där delar av masken hittades. Foto: Dan Carlsson/ArkeoDok.
2 av 4
Husgrunden där där delar av masken hittades. Foto: Dan Carlsson/ArkeoDok.
Kaj Turesson och Magnus Mårtensson röntgar delar av bronsmasken. Foto: Pelle Zettersten/SR
3 av 4
Kaj Turesson och Magnus Mårtensson röntgar delar av bronsmasken. Foto: Pelle Zettersten/SR
Öga från ryttarmasken undersöks. Foto: Pelle Zettersten/SR
4 av 4
Öga från ryttarmasken undersöks. Foto: Pelle Zettersten/SR