Sändes söndag 7 mars 2010 kl 18.00

Genusperspektivet och forskningens frihet

Redan 2001 skrev Lunds universitet i sin jämställdhetspolicy för de närmaste åren att genusperspektiv skulle vara ett "naturligt inslag i all utbildning", och de utbildningar som helt eller delvis saknade...
Programledare Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist. Foto: Micke Grönberg/SR
1 av 2
Programledare Lars Mogensen och producent Thomas Lunderquist. Foto: Micke Grönberg/SR
Veckans gäster är Göran Bexell, Tanja Bergkvist, Tomas Brage och Svante Nordin. Foto: Thomas Lunderquist.
2 av 2
Veckans gäster är Göran Bexell, Tanja Bergkvist, Tomas Brage och Svante Nordin. Foto: Thomas Lunderquist.

Redan 2001 skrev Lunds universitet i sin jämställdhetspolicy för de närmaste åren att genusperspektiv skulle vara ett "naturligt inslag i all utbildning", och de utbildningar som helt eller delvis saknade genusperspektiv under perioden skulle redovisa hur detta perspektiv skulle tillföras i lärande, examinationssätt, litteratur etc.
Men utvecklingen var länge skral, Därför har universitetet nu börjat "genuscertifiera" sina utbildningar. Institutionerna ska se till att genusperspektivet genomsyrar all undervisning och att tillräckligt stor andel av kurslitteraturen är skriven av kvinnor.
Nu undersöker Filosofiska rummet vad ett genusperspektiv egentligen innebär, och i vilken relation det ålagda genusperspektivet står till ett värde som forskningens frihet.
Programledare är Lars Mogensen, producent Thomas Lunderquist.
Filosofiska rummet i Malmö produceras av