Senaste avsnitt

Så uttrycks känslor i tal och musik
Så uttrycks känslor i tal och musik Sändestis 03 jan kl 14:30(24 min)

Det handlar inte så mycket om vad vi säger utan hur vi säger det. När det kommer till att visa känslor så är både tal och musik universella språk, om än med vissa dialekter.