Senaste avsnitt

Tycho Brahes cirklar SändesIgår kl 10:35(25 min)

I Tycho Brahes renässansträdgård på Ven hade både de geometriska formerna och de enskilda växterna en symbolisk betydelse. Men växterna användes också i hans experiment inom alkemi.