Senaste avsnittet från P1 Specialprogram

Gustaf Mannerheims betydelse för Finland är enormt. Han byggde upp den unga nationen och försvarade landets självständighet, men marskalk Mannerheim är också en omstridd person i Finlands historia.
150 år med marskalk Mannerheim - kavalleristen som blev nationalhjälte