Senaste avsnitt

Världshandeln tappar fart Sändeslör 24 sep kl 11:40(20 min)

Ekonomiekot lördag handlar om världshandeln, och varför ökningstakten avtagit dom senaste åren, och nu är lägre än den ekonomiska tillväxten. Vad betyder det för ekonomin?