Senaste avsnitt

Ett e-post, en e-post eller mejl? Sändestis 24 maj kl 14:03(24 min)

Vi reder ut en vild familjediskussion kring "en" eller "ett e-post", hjälper 8-årige Frank bringa klarhet i vad "upp" har i "att ge upp" att göra och tar tag i partikelverben.