Senaste avsnitt

Ensam, själv och allena - vad är skillnaden? Sändestis 02 feb kl 14:03(24 min)

Varför verkar ordet allena ha fallit ur det svenska språkbruket? Och varför har svenskan bara ett ord för att vara ensam medan andra språk har två, som till exempel engelskans alone och lonely?...