Senaste avsnitt

Du är något på spåren! Sändestis 29 nov kl 14:03(24 min)

Vi ger oss ut i naturen och pratar om stigar, sjöar och träsk. Lyssnaren Anders funderar på ordet stig och om det har ett samband med det latinska uttrycket vestigia terrent (spåren förskräcker)...