Senaste avsnitt

Han har avbildat över 4000 arter av växter, svampar och humlor. Hans artporträtt är stommen i våra viktigaste floror. Vetandets värld har träffat Bo Mossberg.