Senaste avsnitt

Kan en könsöverskridande identitet ha en andlig aspekt?

Människor som definierade sig som varken man eller kvinna ansågs stå nära andevärlden hos nordamerikanska urfolk. Idag kallas det för Two-spirit och en kamp pågår för att återupprätta deras ställning...