Senaste avsnitt

Om allas rätt till naturen och biologisk analfabetism Sändesmån 17 okt kl 10:35(24 min)

Alla i Sverige ska ha rätt till naturen, enligt Allemansrätten som sedan 1994 står skriven i vår grundlag. Men, når naturen verkligen alla?