Senaste avsnitt

Individuell risk att drabbas av demenssjukdomar minskar Sändeslör 03 dec kl 10:45(10 min)

Bättre hjärthälsa, diabetesvård, och en stigande utbildningsnivå har sänkt demensrisken trots att antalet fall ökar. Dessutom utvecklas diagnostiken snabbt och ny medicin hägrar inom ett årtionde...