Senaste avsnitt

Jaget är uppdaterat
Jaget är uppdaterat Publiceradeskl 13:04(11 min)

Vem är jag? Eller bör fråga lyda: Vad är ett jag? Boel Gerell reflekterar över ett undflyende begrepp som kanske har fått en ny innebörd i vår samtid.