Senaste avsnitt

Det man inte äter smakar bäst
Det man inte äter smakar bäst Publiceradeskl 13:04(10 min)

I Sverige följer fem av tio kvinnor och tre av tio män någon form av diet. Orsakerna är många, men Ulrika Kärnborg funderar på om det inte ytterst handlar om att vara människa.