Senaste avsnitt

Är nätforumet 4chan roten till mycket av det vi ser i dagens offentliga samtal?

Kritiksamtal om aktuell utställning med konstnären Rosa Barba. Så har underground-forumet 4chan präglat samtalsklimatet. Fragment av Bergman på teaterscenen. Det undflyende "jaget" i en digital...