Senaste avsnitt

Scientism Sändessön 22 maj kl 17:00(44 min)

Scientism innebär att naturvetenskapens gränser kan och bör utvidgas så att sådant som tidigare inte uppfattats som naturvetenskap - som humaniora - kan ”bli” eller transformeras till naturvetenskap....