Senaste avsnitt

Det undflyende minnet Sändessön 16 okt kl 17:00(45 min)

Trots att vi ständigt befinner oss i våra minnen är "minne" ett begrepp som ständigt byter skepnad när vi försöker fånga dess innebörd.