Senaste avsnitt

Det levande ordet
Det levande ordet Sändessön 19 feb kl 11:03(57 min)

Mässa från Katarina kyrka, med Olle Carlsson, Kiralina Sarandy och kören Katarina Nova.