Foto av en SAABskylt. Foto: Scanpix/Henrik Montgomery

Bilindustrin

Bilindustrin har stor betydelse för Sveriges Radio Västs område. Här följer du rapporteringen om branschen som sysselsätter tusentals.