Maria Sjöqvist, Afrika

Maria Sjöqvist, Afrika,


Uppdrag: Att bevaka 49 afrikanska länder söder om Sahara. T o m sommaren 2013.