P4 Jämtland Morgon

Vakna med Johanna Vackdahl & Lars Gustafsson, samt måndagar även med Pernilla Anth Jacobsson.

Dina bästa kompisar varje vardagsmorgon - sex till nio.
De oväntade frågorna, de intressanta gästerna, de senaste nyheterna och skön musik.
Tfn-sluss:        E-post: p4jamtland@sverigesradio.se