Grafik: Jens Finnäs
Källa: SCB och Arbetsförmedlingen
Varsel under fem arbetstagare ingår ej i statistiken.