AI och jobben

Samhälle

Hur automatisering och artificiell intelligens revolutionerar arbetsmarknaden idag och i framtiden.

Hur automatisering och artificiell intelligens revolutionerar arbetsmarknaden idag och i framtiden.

Senaste avsnitt

6. AI och den mänskliga existensen
27 min

Vilka livsfrågor kommer vi ställas inför när tekniken förbättras, och hur långt kan AI egentligen gå?

Vilka livsfrågor kommer vi ställas inför när tekniken förbättras, och hur långt kan AI egentligen gå?

Tidigare avsnitt

5. Hur många jobb kommer att försvinna?
27 min

Vilka är egentligen vinnare och förlorare i AI-utvecklingen?

Vilka är egentligen vinnare och förlorare i AI-utvecklingen?

4. AI och etiken
27 min

Kommer artificiell intelligens vara rättvist och jämställd eller rasistisk och fördomsfull?

Kommer artificiell intelligens vara rättvist och jämställd eller rasistisk och fördomsfull?

3. Teknikutvecklingen och människorna
26 min

Vi reser tillbaka i historien för att se hur stora teknikskiften förändrat sättet vi arbetar och lever på, och hur vi reagerat på de förändringarna.

Vi reser tillbaka i historien för att se hur stora teknikskiften förändrat sättet vi arbetar och lever på, och hur vi reagerat på de förändringarna.

2. Bäst i världen på AI?
26 min

Sverige miljardsatsar på AI med målet att bli världsledande. Men är vi för sent ute?

Sverige miljardsatsar på AI med målet att bli världsledande. Men är vi för sent ute?

1. Från chaufför till operatör
26 min

I det första av sex avsnitt i serien AI och jobben möter vi människor som jobbar med artificiell intelligens redan idag.

I det första av sex avsnitt i serien AI och jobben möter vi människor som jobbar med artificiell intelligens redan idag.