آزمایش کرونا برای کسانی که هر دو واکسن را زده‌اند، ضروری نیست

0:57 min

 •  از اول ماه نوامبر، انجام آزمایش کرونا برای کسانی که ازجمله هر دو نوبت واکسن کووید ۱۹ را تزریق کرده‌اند، ضروری نیست.

•  سازمان بهداشت عمومی توصیه کرده است افراد درصورت احساس بیماری و داشتن تب در خانه بمانند.