آمادگی سوئد در موارد بحرانی رضایت‌بخش نیست

1:56 min
  • در پی گزارش‌هایی که بخش خبر رادیو سوئد، در باره کمبودهای جدی در زمینه فعالیت نهادهای گوناگون در موارد بحرانی در سوئد پخش کرده است، رییس اداره حفاظت جامعه و آمادگی، اعلام کرده‌است که آمادگی سوئد بسیار کارآمدتر از امروز باید باشد.

  • کامیلا آسپ، رییس اداره حفاظت جامعه و آمادگی، می‌گوید که نبود نیروی برق کمکی در ۶۰۰ واحد از خانه‌های سالمندان در سوئد، می‌تواند در مواردی خطر جانی برای سالمندان نیز داشته باشد.

  • در حال حاضر، بسیاری از وظایف مربوط به آمادگی در موارد بحرانی برعهده کمون‌های سوئد است. چیزی که کامیلا آسپ، می‌خواهد که بخشی از وظایف باید از حالت غیرمتمرکز کنونی بیرون شود و برعهده مرکز یا مراکز مشخصی سپرده شود.