آینده دولت لوون در گروی رای‌گیری پارلمان

9:39 min

• قرار است روز دوشنبه، اعتماد به  نخست‌وزیر در پارلمان به رای گذاشته شود. احزاب چپ، دموکرات سویدن، دموکرات مسیحی و مودرات‌ها گفته‌اند که رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر خواهند داد.

• در صورت رای منفی به نخست‌وزیر، باید نخست‌وزیر جدید انتخاب شود و یا انتخابات زودهنگام برگزار گردد.

• به باور علی حاجی‌قاسمی، رئیس دیپارتمنت علوم سیاسی در دانشگاه سودرتورن، احتمال آن می‌رود که دولت جدید موقت تا زمان انتخابات بعدی تشکیل شود.