احتمال آسیب دیدن شهر های بزرگ سویدن بر اثر سیل

1:18 min

• بر بنیاد گزارش تازه‌ی اداره آمادگی و محافظت از جامعه "ام‌اس‌بی" در صورت جاری شدن سیل در سویدن، حدود  ۲۰-۲۵ هزار نفر در شهرهای مالمو، کرستین استاد، یوتبوری، اوربرو و اپسالا آسیب خواهند دید. احتمال اتفاق این حادثه هر ۱۰۰ سال یک بار است.

•  باربرو نستلونلندمرک، کارشناس حوادث طبیعی در این باره می‌گوید: این سناریوی است که پیش‌بینی  شده است اما این که این حادثه تا چه حد ممکن است واقعا رخ دهد، مسئله‌ی دیگر است.