اداره صحت عامه

«تزریق واکسین استرا زنکا برای افراد بالای ۶۵ سال توصیه نمی‌شود»

1:38 min

•  براساس گزارش اداره صحت عامه کشور، واکسین کُرونا ساخت شرکت استرا زنیکا به افراد بالای ۶۵ سال تزریق نخواهد شد.

•  به همین خاطر از این به بعد واکسین‌های تائیدشده دیگر، فایزر بیونتیک و مودرنه باید برای افراد مسن اختصاص یابد.

•  دلیل این امر نبود اطلاعات در مورد اثرات این واکسین بالای افراد سالمند است.