ادامه‌ی تولید سیمان باوجود مخالفت شورای قانون‌گذاری

2:20 min

• دولت تصمیم دارد باوجود مخالفت شورای قانون‌گذاری، فعالیت تولید سیمان/سمنت در گوتلند را تمدید کند.

• توقف این فعالیت به گفته‌ی ابراهیم بایلان، وزیر امور اقتصادی می‌تواند زیان‌های زیادی برای جامعه داشته باشد.

• سازمان شرکت‌های ساختمانی و بخش زیربنایی در اتحادیه کارفرمایان، موافق تصمیم دولت هستند.