از امروز محدودیت‌های جدید کرونایی وضع می‌شود

6:17 min
  • از امروز محدودیت‌های نسبتا سختگیرانه کرونایی به اجرا گذاشته خواهد شد که به منظور جلوگیری از گسترش موج جدید کرونا در نظر گرفته شده است.

  • الیاس سلیمیار، مالک یک رستورانت در استکهلم است که همزمان سفارش تهیه غذا برای محافل و مناسبت‌های مختلف را نیز می پذیرد. به گفته او با وضع محدودیت های جدید هفتاد درصد سفارش ها لغو شده است.

  • علی میرعظیمی، از اداره صحت عامه و پژوهشگر در دانشگاه کارولینسکا باور دارد که این موج شیوع کرونا تا چند هفته اینده فروکش خواهد کرد. اما او گفته است که هنوز به نقطه اوج نرسیده است.

تجمعات: محدودیت‌های که از امروز وضع خواهد شد شامل تجمعات بیش از ۲۰ نفر می‌شود که بصورت نشسته باید برگزار شود. توصیه شده است که شرکت‌کنندگان باید به گروه‌های هشت نفری تقسیم شوند و فاصله یک متر باید در نظر گرفته شود. فقط در برخی مراسم مذهبی شرکت‌کنندگان می‌توانند بایستند.

برای گردهمایی‌های بیش از ۵۰  شرکت‌کننده، گواهی واکسین نیاز است که در کنار آن دیگر توصیه ها نیز باید در نظر گرفته شود. اما برای برگزاری نمایشگاه‌هایی که بیش از ۵۰ اشتراک کننده داشته باشد در کنار گواهی واکسین مساحت در حدود ۱۰ متر مربع برای هر فرد باید در نظر گرفته شود.

رستورانت‌ها: در رستورانت‌ها بیش از هشت نفر در یک جمع نباید حضور داشته باشند و فاصله یک متر در حالت نشسته باید در نظر گرفته شود. از امروز رستورانت‌ها فقط تا ساعت یازده شب می‌توانند باز باشند.

محافل داخل خانه: افراد بالع باید از ارتباط غیر ضروری خودداری‌کنند و از شرکت در مراسم و محافلی که داخل خانه برگزار می‌شود و شمار شرکت کنندگان زیاد است خودداری کنند. توصیه‌های قبلی که شامل خودداری از ایجاد ازدحام، حفظ فاصله اجتماعی، کار از خانه و استفاده از حمل و نقل عمومی در ساعات غیر مزدحم بود، دوباره اجرایی شده است.

مکتب‌های بزرگسالان: تدریس از راه دور در مکتب‌های بزرگسالان قسما اجرا خواهد شد اما در صورت نیاز مثلا برای اخذ امتحان و دیگر موارد عملی امکان حضور در مکتب با حفظ توصیه‌های بهداشتی همچنان ممکن است.