از سرگیری کمک به شرکت های زیان دیده از کرونا

1:24 min
  • در توافقی میان دولت و اپوزیسیون، کمک به شرکت­ های کوچک و متوسط از سرگرفته خواهد شد.

  • با این کمک، بخشی از هزینه­ های ثابت شرکت­ هایی که بیش از سی درصد فروش خود را از دست داده اند، تامین خواهدشد.

  • این کمک­ ها شامل زیان ­های گذشته ­ی این شرکت ­ها از کرونا نیز می­ شود و زمان اجرای آن نیز از اول دسامبر محاسبه خواهدشد.