افزایش تحرکات نظامی در سواحل شرقی سویدن

3:10 min
  • کشتی جنگی  روسی که ویژه عملیات‌های آبی خاکی است هفته پیش در دریای بالتیک دیده شد که امروز به گفته وزارت دفاع سویدن منطقه را ترک کرد.

  • رییس کل عملیات ارتش، میکایل کلایسون می‌گوید: آنها وارد شدند و همچنین دوباره در جهت غرب و شمال‌غربی در حرکت اند و در حال خروج از دریای بالتیک هستند.

  • به دلیل بحران اوکراین و تجمع نیروهای روسی در مرزهای شرقی این کشور، فضای نظامی در دریای بالتیک حاکم شده است. تحرکات نظامی در این منطقه همچنان در واکنش به تحولات اوکراین افزایش یافته است.