افزایش نگران‌کننده‌ی مجروحان تیراندازی‌ها در شهرها

2:45 min

•  افزایش ۵۰ درصدی شمار زخمی‌های تیراندازی‌ها و ضربات کارد که به بیمارستان‌ها منتقل می‌شوند.

•  تعداد این زخمی‌ها در ده سال گذشته از ۷۸۵ نفر در سال به ۱۱۶۵ نفر در سال گذشته رسید.

•  درمیان این زخمی‌ها تعداد جوانان به شکل نگران‌کننده‌ای رو به افزایش است.