افزایش و کاهش در تعداد طرفداران دو حزب بزرگ سویدن

4:35 min
  • تعداد طرفداران حزب سوسیال دموکرات سویدن همچنان در حال افزایش است اما این موضوع برای حزب مودرات نتیجه معکوس را در پی داشته است.

  • نتیجه یک نظرسنجی که از سوی شرکت کنتر سیفو انجام شده نشان می‌دهد که اگر انتخابات سویدن امروز برگزار می‌شد، حزب سوسیال دموکرات ۳۰،۸ درصد آرا را از آن خود می‌کرد. این در حالیست که رای حزب مودرات به ۱۹،۷ درصد کاهش داشته است.

  • فرامرز پویا، آگاه امور سیاسی معتقد است که دلیل افزایش محبوبیت حزب سوسیال دموکرات برخورد سختگیرانه در زمینه سیاست های مهاجرتی و مبارزه با بزهکاری جوانان است. به باور وی اینکه چرا محبوبیت حزب مودراتها کاهش یافته به این دلیل است که مردم فکر می کنند که سیاست هایی را که این حزب بر آن تاکید داشت اکنون بصورت عملی از سوی سوسیال دموکراتها اجرا می شود