امتحان کنکور به روز یکشنبه برگزار می‌شود

4:16 min

•  امتحان کنکور پائیز امسال در آخر این هفته در سراسر کشور برگزار می‌شود. در این دور امتحان کنکور به تعداد ۴۰-هزار نفر شرکت می‌کند.

• نرگس حسینی که سال گذشته مکتب بزرگسالان، کاموکس را به پایان رسانید یکی از شرکت‌کنندگان کنکور پائیز سال ۲۰۲۱ است: "امتحان کنکور یکی از موثرترین روش‌هاییست که میتوانیم سطح لیاقت و دانش خود را اندازه‌گیری کنیم و به رشته دلخواه خود راه پیدا کنیم."

• در سویدن افراد می‌توانند به دو طریق وارد دانشگاه شوند، یکی از طریق نمرات مضامینی که فرد در لیسه یا جمناسیت به‌دست آورد و دومی از طریق نتیجه امتحان کنکور امکان ورود به تحصیلات عالی وجود دارد.