دادگاه استیناف مهاجم ویتلاندا برگزار می‌شود

1:19 min

• امروز دادگاه استیناف مردی که با چاقو به مردم در کمون ویتلاندا در ماه مارچ حمله کرده بود، برگزار  می‌شود.

• این مرد در دادگاه بدوی به حبس ابد به اتهام تلاش برای قتل هفت تن محکوم شد. حبس ابد اشد مجازاتی است که در قوانین جزایی سویدن پیش بینی شده است و معمول نیست که به متهمان جرایمی چون تلاش به قتل صادر شود.

• اندریاس گرودمو، وکیل مدافع مرد محکوم گفته است که در دادگاه استیناف نسبت به حکم حبس ابد اعتراض خواهد کرد و این مساله باید مجددا بررسی شود تا در صورت امکان از شدت آن کاسته شود.