انتظار طولانی پشت خط تماس های فوری ۱۱۷۷

1:53 min

• در حال حاضر برای دریافت مشاوره و راهنمایی عاجل پزشکی از طریق تماس تلفونی به شماره ۱۱۷۷ ساکنان "وسترا یوته‌لند" باید حدود ۲ ساعت منتظر بمانند.

• یل یوهانسون، رییس بخش در مرکز تماس های عاجل ۱۱۷۷ است به رادیوی سویدن می‌گوید: از همه بدتر این است که فردی به شماره تماس‌های اضطراری زنگ بزند و ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه پشت خط منتظر بماند.

• دلیل اینکه چرا چنین مشکلی پیش آمده است، تماس های بی‌مورد و از سوی دیگر کمبود نیروی کار عنوان شده است.