انتقاد احزاب مخالف از سیاست‌ انرژی دولت

2:46 min
  • چندین حزب مخالف از دولت انتقاد کرده است که پیشنهاد حمایت مالی از مصرف‌کنندگان برق غیرعادلانه است. حزب مودرات باور دارد که افزایش قیمت برق به دلیل سیاست‌های نادرست در زمینه انرژی بوجود آمده است.

  • حزب مودرات خواهان کاهش مالیات برق شده است. الیزابت سوانتیسون، مسئول سیاست‌های اقتصادی حزب مودرات می‌گوید: پیشنهاد ما تمام خانوارها را در بر می‌گیرد و بیشتر عادلانه است.

  • پیشنهاد دولت که حداقل از ۱۰۰ کرون تا ۲۰۰۰ کرون کمک مالی به هر خان‍وار در جریان ماه‌های زمستان در نظر گرفته شده اکنون کامل شده است. تمام خانوارهایی که حداقل ۷۰۰ کیلووات برق در یک ماه مصرف می‌کنند شامل این پیشنهاد می‌شود.